QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Nguyên tắc chung

– Các điều khoản mà chúng tôi đưa ra dưới đây áp dụng cho các khách hàng đăng ký là thành viên (người mua) thực hiện giao dịch mua hàng trên website https://garlica.com.vn/, hoặc khách hàng chưa là thành viên muốn tham khảo các thông tin về sản phẩm Tỏi đen Garlica và các thông tin liên quan khác có được đăng tải trên website của chúng tôi.

– Thành viên tham gia giao dịch trên website https://garlica.com.vn/ là các cá nhân phải đăng ký các thông tin cá nhân bắt buộc theo yêu cầu và được Tỏi đen Garlica chính thức công nhận được thực hiện giao dịch.

– Website https://garlica.com.vn/ là nơi các thành viên (khách hàng) thực hiện quá trình mua hàng qua mạng một cách trọn vẹn bằng việc tích hợp tính năng trực tuyến. Khách hàng cần đảm bảo thực hiện đúng các bước của quy trình mua hàng.

– Nếu người sử dụng không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên website https://garlica.com.vn/ hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương thức duy nhất Người sử dụng nên thực hiện là chấm dứt sử dụng thông tin trên website này.

  • Quy định

-Website  https://garlica.com.vn/ là sàn giao dịch online của Tỏi đen Garlica – Thành viên của sàn giao dịch là những người vào website https://garlica.com.vn/

Thông báo