TẦM NHÌN

Garlica phấn đấu trở thành công ty sản xuất thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm tỏi đen và thực phẩm từ tỏi đen hàng đầu Việt Nam, được thị trường trong nước quốc tế biết đến.

SỨ MỆNH

Mang thực phẩm an toàn đến cho xã hội, cộng đồng, bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường, tạo ra giá trị bền vững cho tương lai.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Lấy cái TÂM là gốc rễ của kinh doanh, đặt chữ TÂM trong từng sản phẩm để đem lại những sản phẩm tốt nhất, ngon nhất, an toàn nhất cho cộng đồng và nâng cao giá trị cuộc sống Việt.
  • Học hỏi: để có thể sáng tạo và trở nên hoàn chỉnh hơn
  • Hợp tác: cùng tạo ra cơ hội và gia tăng giá trị cho chính mình cùng khách hàng và đối tác